Bygg och må bättre

När man ska renovera hemma, bygga nytt eller bygga till så finns det flera olika sätta att gå tillväga på. Antingen så gör man allting själv om man har tillräckligt med kunskaper och kanske enbart anlitar någon för att dra el och VVS. Ett annat alternativ är att anlita snickare, målare, elektriker och andra tänkbara arbetare. Eller så använder man sig an totalentreprenad.

En totalentreprenör kan likställas med projektledare, det är denne som ser till att allt blir gjort och att allt flyter. En totalentreprenör håller kontakten med underentreprenörer och med beställaren för att arbetet ska flytta på så smidigt som möjligt.

Istället för att man själv ska behöva jämföra olika företag och sedan se till att dessa kan arbeta när det är tänkt så gör totalentreprenören allt detta jobb. Blir snickaren försenad med sitt arbete ska målaren kontaktas att arbetet har dragit ut på tiden eller blir rörmokaren försenad ska plattsättaren meddelas och nya arbetstider ska delegeras. Istället för att krångla med det själv och försöka få allt att gå ihop så fixar totalentreprenören detta. Som beställare behöver man alltså bara meddela vad man vill ha och om man ändrar sig längs vägen. Det besparar en alltså på väldigt mycket både tid och energi och ser till att det är roligt att bygga nytt.

Som totalentreprenör så har man fortfarande det yttersta ansvaret över bygget och arbetet och har skyldighet att noggrannt kolla upp sina underleverantören. Det är med totalentreprenören som kontraktet skrivs ihop med beställaren. Är det något som man sedan inte är nöjd med eller något som ska reklameras gör man även detta hos totalentreprenören som sedan ska åtgärda felet på ett eller annat vis.

Det finns alltså många fördelar med att anlita en totalentreprenör, framförallt om man inte har så stora kunskaper att man kan bygga själv eller så kanske man inte ens vet hur man kritiskt ska granska alla de företag som måste anlitas till sitt bygge.