Lantbrukare är lyckligare än andra!

Att driva ett lantbruk är inte en enkel sak. Det finns mycket som man måste känna till och tänka på. Det krävs en hel del erfarenhet och kunskap inom området för att driva ett framgångsrikt lantbruk.
Ett framgångsrikt lantbruk måste tänka på att ha en god lönsamhet, vilket är mycket svårt inom jordbruk. Ibland kan man till och med ha andra sätt att driva företaget framåt på. Det kan exempelvis vara att hyra ut maskinerna som man använder inom lantbruket vilket leder till högre lönsamhet. Andra har istället valt att satsa på turism nära lantbruket, vilket oftast ligger på någon vacker gård eller liknande. Vinsten går på så sätt direkt till lantbruket.

Att driva ett framgångsrikt lantbruk innebär också att man måste vara trendkänslig och förstå vad marknaden efterfrågar. De flesta framgångsrika lantbruk är familjeägda och hela familjen är engagerad i arbetet. Det är viktigt att det finns en bred kompetens inom lantbruket för att det skall vara så framgångsrikt som möjligt. Många gånger så tänker man endast på det arbete som innefattar själva gården, men ett framgångsrikt lantbruk satsar också mycket kompetens på produktutveckling, information och distribution. En annan viktig aspekt som ett framgångsrikt lantbruk oftast tänker på är att samarbeta med närliggande gårdar och andra bönder. Detta kan också ha en bra effekt på lönsamheten.

Det finns flera olika områden inom det svenska lantbruket och produktion inom flera olika produkter. Idag så produceras det mest mjölk vid de svenska lantbruken, främst från kossan, ungefär 20% av hela värdet av lantbrukets produktion kommer från detta. Vidare så är produktionen i Sverige också stor inom nöt, gris och fjäderfä. Vid de svenska lantbruken så produceras mycket vall, lantbruk och andra grödor, vilket är ungefär lika mycket som kött, ägg och mjölk. Det skiljer sig också en del mellan vad som produceras i norra Sverige och vad som produceras i södra.